Servei Mancomunat d'Arxius

Aquest servei naix l’any 1984, any en què la Mancomunitat encomanava el primer informe sobre l’estat dels arxius municipals. Al 1988, la Direcció General de Cultura mostrava la seua disposició, pel que fa a aquest projecte, com també se sol·licitava i acordava la microfilmació dels fons notarials existents en la secció d’Osuna de l’Arxiu Històric Nacional de Toledo. El dia 7 de novembre de 1994 es va signar finalment el conveni entre la Generalitat Valenciana i la Mancomunitat sobre el Servei Mancomunat d’Arxius.

Per tant, la dinàmica és superar les fronteres municipals i implicar totes les institucions. Una vegada signat el conveni, la primera tasca a l’hora de posar en marxa aquest projecte era conéixer quins eren els fons dels quals disposàvem i quin era l’estat actual dels nostres arxius. Ens vam introduir en un món heterogeni quant a organització i maneig de la documentació, per aquest motiu la importància de la unificació de criteris i l’existència de la comarcalització, ja que comarcalitzar arxius significa abordar un problema comú amb unes directrius col·lectives des d’un plantejament unitari. En un primer moment, la resposta seria individual i particular a cada poble, segons fóra l’arxiu, el qual rebria el tractament arxivístic de la seua documentació a casa, si bé els instruments de descripció tindrien duplicats a la capçalera de la comarca i l’arxiu de la Generalitat.

Però aquest servei va més enllà de donar una solució immediata al problema individual de cadascun dels arxius municipals que es va adherir al servei, el projecte de comarcalització queda vertebrat amb altres punts fonamentals com són:

 

  •     Creació d’un Centre Comarcal d’Arxius des del qual s’assessora i es resolen dubtes i problemes, així com s’hi centralitza tota la informació de la comarca, a fi de facilitar la tasca a l’investigador o persona particular que vulga fer qualsevol consulta.
  •     Microfilmació de les principals sèries documentals, tal com ha sigut el cas dels llibres d’actes, tasca que després de 6 anys hem de dir que es troba finalitzada.
  •     Microfilmació dels fons Osuna de l’Arxiu Històric Nacional. D’entre tots els fons dispersos, el més ric és el d’Osuna, fins al punt que és necessari per a qualsevol treball d’investigació de la nostra comarca.
  •     Recerca i localització d’altres fons. Arxius com els parroquials de la comarca, el del Regne de València o el de la Corona d’Aragó a Barcelona, els fons dels quals referits a la comarca de la Safor ens són familiars, així com altres més llunyans com el de Simanca o el de Medinaceli a Sevilla.

A grans trets, aquests són els pilars fonamentals sobre els quals descansa aquest projecte. Ara bé, des del punt de vista més pràctic i funcional, si hem de parlar de la tasca concreta de l’arxiver, haurem de dir que el primer que fa és realitzar un examen exhaustiu de l’estat de l’arxiu on treballa, veure si la documentació ha sigut inventariada, organitzada i codificada amb anterioritat o, si pel contrari, s’hi troba amb un arxiu que manca de tot tipus d’organització. Si és el primer cas, el que fa és continuar amb la tasca ja començada respectant el treball realitzat i s’intenta unificar criteris dins del pla previst. Si és el segon cas, comença de zero amb les directrius que ja té preestablides.

A banda d’aquesta prestació, el Servei Mancomunat d’Arxius ha desenvolupat altres tasques:

- Ha reforçat el servei amb personal de Salari jove i EMCORP, als arxius d’alguns ajuntaments que necessitaven major presència.

- Finalització de la digitalització dels microfilms dels llibres d’actes dels diversos ajuntaments adscrits a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, projecte ADIS@, (Actes digitalitzades de la Safor).

Aquest projecte començà l’any 2007 i el seu objectiu és posar a l’abast dels ajuntaments i la ciutadania un instrument modern i eficaç que permeta, a través d’Internet, un accés fàcil i ràpid a la informació dels acords del Plenari dels municipis de la comarca. D’aquesta manera es facilita als ajuntaments (polítics, gestors i personal de l’administració), una eina de tractament i recuperació de la seua pròpia informació essencial (visualitzant el text íntegre de les actes del Plenari). També es millora el principi de publicitat dels acords presos i es facilita l’accés i recerca de la informació: als ciutadans, investigadors, centres de promoció i difusió del patrimoni cultural, etc. Cada ajuntament determinarà el grau d’accessibilitat que vol donar als seus acords i ho comunicarà de manera explícita a la Mancomunitat de Municipis, per mitjà de la signatura d’un conveni bilateral d’adhesió al projecte.

Actualment, les tasques que continuen desenvolupant-se, als ajuntaments que formen part del Servei Mancomunat d'Arxius són, entre altres:

         -  Manteniment i actualització de la documentació municipal de tots i cadascún dels ajuntaments que estan dins d'aquest  servei.    

         -  Recerca i consulta de la documentació municipal, tant per al funcionament diari del propi ajuntament, com també per als investigadors/es de la història local.

         -  Assesorament arxivistic als ajuntaments en la gestió de la documentació electrònica.

Com a servei voluntari, cada municipi, i per acord de plenari, sol·licita l’adhesió a la Mancomunitat així com els mòduls de dedicació, on cada mòdul significa 4 hores mensuals d'assistència presencial de l'arxiver a l'ajuntament. El servei disposava de dos arxivers en plantilla a jornada sencera fins 2013, any en que va ser aplicada tota la reducció de despeses del servei a un sols arxiver, encara que la proposta inicial de la mancomunitat havia sigut de repartir democràticament les despeses a parts iguals entre tots dos arxivers, per tal de treballar el 75% a cadascú cosa que finalment no va ser possible per la negativa de l'arxivera. Per la qual cosa i des d'aleshores, aquest servei compta amb una arxivera blindada a temps complet i un arxiver retallat a mitja jornada. El servei d'arxius és finança exclusivament amb les aportacions dels municipis des dels últims anys. A març de 2016, hi han 28 pobles (menys Ador i Tavernes) dels 30 que pertanyen a la mancomunitat adherits al Servei d'Arxius, la qual cosa demostra el majoritari sentiment de comarca i la gran implicació de quasi tots els municipis de la Safor, per dedicar-li un esforç comarcal en comú en ares de la conservació, organització i divulgació del patrimoni documental més important de tot municipi: el seu Arxiu Municipal; lloc on se treballa la documentació produïda per la pròpia institució gràcies a la tasca diària dels arxivers comarcals.  

Així doncs, els ciutadans dels municipis adherits al servei comarcal d'arxius, poden sentir-se ben orgullosos; perquè el seu tresor més valuós: el fons documental municipal, veritable memòria viva del poble, estarà perfectament custodiat per a les generacions actuals i futures, sempre i quan les respectives corporacions locals mantinguen el ferm compromís de seguir adherits a aquest servei.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31