Servei de Carpa

La Mancomunitat de Municipis de la Safor és propietària d’una carpa, que cedeix als municipis per a la seua utilització en els diversos esdeveniments que aquests organitzen.

Aquesta carpa està composada d’11 mòduls de 10 m d’amplària per 5 m de llargària, amb una superfície total de 550 m2.
Funcionament del servei

Els municipis interessats en la cessió de la carpa han de sol·licitar la seua utilització a la Mancomunitat amb una antelació de 30 dies naturals al seu ús  i podran sol·licitar-la sencera o per mòduls, amb un mínim de 200 m2, és a dir, 4 mòduls de 50 m2.

Com que la Mancomunitat de Municipis de la Safor no disposa de personal suficient per a realitzar la prestació del servei de forma directa, ha contractat amb una empresa l’emmagatzematge, el transport, i el muntatge i desmuntatge de la carpa.

La cessió de la carpa als municipis és gratuïta, només hi ha la contraprestació pel transport, muntatge i desmuntatge de la carpa, que els municipis abonaran directament al contractista, segons el preu del contracte adjudicat per la Mancomunitat.

Els municipis assumeixen les obligacions pròpies d’un lloguer de béns mobles establit en el Codi Civil i la legislació administrativa de contractes.

Concretament els municipis sol·licitants de la carpa es responsabilitzaran de la salvaguarda i el bon estat de la carpa, durant el període de temps que estiga muntada al municipi respectiu. Si es produeix el deteriorament d’algun element de la carpa, el municipi es farà càrrec de l’import del cost de reparació i/o de reposició, que haurà de pagar en un termini de 30 dies naturals des de la recepció de la comunicació de la Mancomunitat.
 

Contacte
Av. República Argentina, núm. 28
46702 Gandia
Tel. 962 965 003 Ext. 1400
A/e: mancsafor_ccu@gva.es

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31