Període mitjà de pagament a proveïdors trimestral
PERIODE MITJÀ  DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL
Codi d'Entidad
17-46-009-MM-000
Entitat
Mc. la Safor
Exercici Trimestre Ràtio d'Operacions Pagades * Ràtio d'Operacions Pendents de Pagament * Període Mitjà de Pagament Trimestral *
2014 Tercer 43,50 60,48 52,10
2014 Quart 37,31 42,26 38,21
2015 Primer (-4,64) 10,60 4,47
2015 Segon 54,57 (-16,88) 50,14
2015 Tercer (-3.56) (-16,26) (-7,56)
2015 Quart (-12,99) (-28,64) (-14,64)
2016 Primer (-9,98) (-13,00) (-9,98)
2016 Segon (-8,26) (-14,11) (-11,72)
2016 Tercer (-8,06) (-27,00) (-9,10)
2016 Quart (-10,64) (-28,88) (-13,61)
2017 Primer (-8,48) (-11,55) (-9,08)
2017 Segon (-9,19) (-0,90) (-6,72)
2017 Tercer (-4,63) (-4,31) (-4,48)
2017 Quar (-18,34) (-28,12) (-18,49)
2018 Primer (-9.71) (-16,07) (-12,04)
2018 Segon 7,54 1,37 4,88
2018 Tercer 16,87 2,67 15,97
2018 Quart      
En dies
PERIODE MITJÀ  DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL - GLOBAL
Exercici Trimestre Període Mitjà de Pagament Global *
2014 Tercer 52,10
2014 Quart 38,21
2015 Primer 4,47
2015 Segon 50,14
2015 Tercer (-7,56)
2015 Quart (-14,64)
2016 Primer (-9,98)
2016 Segon (-11,72)
2016 Tercer (-9,10)
2016 Quart (-13,61)
2017 Primer (-9,08)
2017 Segon (-6,72)
2017 Tercer (-4,48)
2017 Quart (-18,49)
2018 Primer (-12,04)
2018 Segon 4,88
2018 Tercer 15,97
2018 Quart  

* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi, es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en mitjana, en el pagament per part de l'Entitat en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'entitat es troben, de mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31