Centre de Rehabilitació i Inserció Social (CRIS) i Centre de Dia de Malalts Mentals La Safor

La Mancomunitat de Municipis de la Safor és la titular del Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) i Centre de Dia de Malalts Mentals Crònics La Safor, el qual gestiona l’Associació d’Ajuda a Malalts Mentals (ASAEM) de la Safor, a través d’un conveni de col·laboració. Aquests dos centres estan integrats en un mateix edifici situat al c/ Jaume II, núm. 6, a Gandia.

El CRIS té una capacitat de 70 places i el Centre de Dia per a 20 places. El centre està format per diferents sales d’activitats, cuina d’ús formatiu, gimnàs, sala d’estar, així com diferents dependències per als despatxos dels professionals.

L’atenció dels centres és realitzada per un equip multidisciplinari que consta de les següents figures professionals: psicòleg, treballador social, terapeuta ocupacional, tècnic superior d’integració sociolaboral, educadors, personal administratiu i ordenança.
 

DEFINICIÓ

El CRIS i el Centre de Dia es defineixen com uns serveis específics i especialitzats dirigits a malalts mentals crònics, amb un deteriorament significatiu de les seues capacitats funcionals i del seu entorn social, on es duen a terme programes de treball adequats a les característiques, les necessitats i la situació concreta dels usuaris bé siga de recuperació funcional, activitats estructurades d’ocupació del temps lliure o bé rehabilitació psicosocial.

Persones majors d’edat amb una malaltia mental greu (trastorn psicòtic, trastorn de personalitat o trastorn de l’estat d’ànim) i amb una afectació de les seues capacitats funcionals, així com el seu entorn social i familiar immediat, derivats des de la Unitat de Salut Mental que continuarà sent responsable del seu tractament psiquiàtric. Es tracta de persones amb una psicopatologia estable, que no presenten patrons de comportament agressius o perillosos ni problemes greus d’alcoholisme, toxicomania o altres addiccions.

També són beneficiaris d’atenció les famílies dels usuaris, per mitjà de l’atenció individualitzada i la participació en els diferents programes que el centre ha dissenyat per a aquesta finalitat.
 

SOL·LICITUDS
Per a tramitar la sol·licitud d’ingrés tant del CRIS com del Centre de Dia, els usuaris han de ser derivats des de la Unitat de Salut Mental corresponent, que posteriorment fa arribar la sol·licitud al CRIS o Centre de Dia. També es pot acudir a aquests centres directament.

 

HORARIS I ACTIVITATS

Tant al CRIS com al Centre de Dia es presta atenció de 9:00h a 18:00h de dilluns a divendres.

Les activitats i els programes de rehabilitació que es realitzen al centre són els següents:

- Rehabilitació cognitiva.
- Habilitats socials.
- Grups de teràpia.
- Grups psicoeducatius.
- Atenció individualitzada a familiars.
- Programes d’adaptació a l’entorn.
- Activitats de la vida diària.
- Tallers ocupacionals.
- Activitats físiques i esport.
- Programa d’hàbits laborals.
- Integració de recursos comunitaris.
- Administració de la medicació.
- Activitats d’oci i temps lliure.
- Eixides terapèutiques i aquelles adequades a les necessitats dels usuaris, etc.
 

OBJECTIUS

La finalitat del CRIS gira entorn a augmentar i potenciar l’autonomia d’aquelles persones amb malaltia mental crònica, així com potenciar la participació social i laboral, a fi d’ampliar la seua xarxa social. Pretén cobrir a través d’un Programa Individualitzat de Rehabilitació (PIR) les necessitats que presenten aquelles persones amb deteriorament psicosocial.

La finalitat del Centre de Dia consisteix a augmentar i potenciar l’autonomia d’aquelles persones amb malaltia mental crònica que al presentar un major deteriorament que els anteriors necessiten recuperar hàbits bàsics, una major estructuració del seu oci i temps lliure, entrenament en capacitats funcionals i el suport i assessorament familiar. Aquestes necessitats també s’avaluen i es pretenen cobrir a través d’un Programa Individualitzat de Rehabilitació (PIR).

En general, la finalitat d’ambdós Centres és també la d’implicar els familiars i aquelles persones que formen part del cercle social en el qual habitualment es desenvolupen aquests usuaris/es, per a la consecució d’un complet procés de rehabilitació.
Contacte:

C/ Jaume II, núm. 6
46701 Gandia
Tel. 962 864 900

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31