Agència de Promoció del Valencià

L’Agència de Promoció del Valencià és un servei del qual gaudeixen tots els municipis adherits a la Mancomunitat i que es finança amb la subvenció que atorga la Conselleria d’Educació i la resta amb la quota ordinària.

Aquesta oficina té dues funcions en la Mancomunitat de Municipis de la Safor:
 

Funció de l’Agència en l’entitat

Si partim de la base que la Mancomunitat és una entitat local, equiparable a un ajuntament, aquesta té com a llengua oficial el valencià, ja que és la veu de la comarca de la Safor, formada per pobles de predomini lingüístic valencià.

Com a conseqüència d’aquest ús oficial, l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià s’encarrega de la correcció i traducció de tot tipus de text (siga administratiu, divulgatiu, etc.), vinculat a la Mancomunitat o a qualsevol servei que preste aquesta entitat.

Tota la documentació i totes les publicacions són en valencià, excepte en aquells casos que marca la llei.

D’altra banda, s’informa a qualsevol persona interessada sobre tot allò que envolta a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (impresos d’inscripció, dates d’exàmens, programes i on es realitzen cursos, etc.).
 

Funció de l’Agència com a servei de la Mancomunitat

- Si partim de la base que l’Oficina és un servei més que presta la Mancomunitat als ajuntaments que hi pertanyen, aquesta realitza les següents activitats:

- Traducció i correcció de qualsevol tipus de text (actes, plecs de clàusules administratives, resolucions, convenis, bans, edictes, díptics informatius...).

- Traducció i correcció de publicacions editades pels ajuntaments, tant de llibres com de llibrets de festes, en les quals s’especifica que l’assessorament lingüístic ha sigut realitzat per l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de la Mancomunitat.

- Assessorament lingüístic sobre terminologia, redacció de documents, etc.

- Informació sobre els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

- Realització de cursos de valencià adreçats a funcionaris i treballadors de l’administració local.

- Realització de campanyes de promoció i ús del valencià, sobretot adreçades a promoure la lectura i l’escriptura en valencià, ja que els municipis pertanyents a la comarca de la Safor són de predomini lingüístic valencià.

 

CONTACTE
Av. República Argentina, núm. 28
46702 Gandia
Tel. 962 965 003, ext. 1501
A/e: mancsafor_val@gva.es

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31