Administració General

La Mancomunitat de Municipis de la Safor és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, integrada dins de l'Administració Pública, la qual per al compliment dels seus objectius i de les seues finalitats, necessita uns mitjans personals i materials. Són els serveis generals o administratius per al seu funcionament.
 

MITJANS PERSONALS

La plantilla de personal funcionari de l'Administració de la Mancomunitat està integrada en l'actualitat per una plaça de Secretaria-Intervenció i dos auxiliars administratius.
 

FINANÇAMENT

L'Administració està finançada, d'una banda, per la quota ordinària i, d'altra banda, per una subvenció anual provinent de la Conselleria d'Administració Pública i una altra de la Diputació de València.
 

TASQUES QUE REALITZA

Aquest departament de la Mancomunitat té com a finalitat portar endavant tota la part administrativa per al correcte funcionament d’aquesta entitat. D’aquesta manera, podem dir que materialitza els acords que adopten els òrgans col·legiats de la Mancomunitat i els propis de tota administració pública, entre altres:

a) Informació general tant als ajuntaments pertanyents a la Mancomunitat com als ciutadans de la comarca de la Safor.
b) Registre d’entrada i d’eixida de tota la documentació generada per la Mancomunitat i els serveis que presta.
c) Comptabilitat de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
d) Arxiu de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
e) Tramitació dels expedients pels quals es sol.liciten subvencions a les diferents administracions dels diferents serveis que presta la Mancomunitat.
f) Tramitació dels expedients pels quals es sol·liciten subvencions al Pla Provincial d’Obres i Serveis, de la Diputació de València, per a l’ampliació i millora de les infraestructures.
g) Gestió dels serveis que presta als municipis interessats en ella.
 

CONTACTE
Mancomunitat de Municipis de la Safor
Avda. República Argentina, núm. 28
46702 - Gandia
Telf. 962 965 003
Fax. 962 876 607

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 14h

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30